Voimaa datan hyödyntämiseen - Tallenteet

Aika: 22.11.2021 klo 13.00 – 15.45

Paikka: Maria 01 + online

Datan virtauttaminen on päivän sana, kun prosessien toivotaan kulkevan yhtenäisesti organisaatiosta toiseen. GeoForum Summitin jälkitapahtumassa paneudutaan kysymyksiin tiedon integraatiosta ja yhteentoimivuustyöstä. Mitä se on? Mitä yhteentoimivuustyö edellyttää? Millaisia tiedon hyödyntämismahdollisuuksia se avaa?

Keynote: Timo Widbom, Porin kaupunki

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto – Työryhmien tilannekatsaukset

Tilannetietoa päättäjille – Oskari Nokso-Koivisto, Aalto-yliopisto

Kuntasektorin näkökulma – Ari Jaakola, Helsingin kaupunki

Valtionhallinnon näkökulma – Riitta Alkula, Digi- ja väestötietovirasto

Loppupaneeli – Marja Rantala (Maanmittauslaitos), Johanna Laiho-Kauranne (Tilastokeskus), Anna Mustajoki (Tampere)