Rakennustiedon valtakunnallinen tiedonhallinta toimivammaksi yhteistyöllä - Tallenteet

Aika: 18.11.2021 klo 9.00 – 11.30

Paikka: Maria 01 + online

Rakennustietoja käytetään laajasti erilaisissa tehtävissä ja ne ovat olennaisen tärkeitä mm. maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, rakentamisessa sekä rakennusten arvon määrittelyssä.

Rakennustietojen valtakunnallisessa tiedonhallinnassa ja tiedon virtauksessa on haasteita, joita haluamme yhteistyössä ratkaista. Tavoitteena on, että kuntien rakennuslupaprosessissa syntyvä rakennustietoaineisto on laadukasta, luotettavaa ja ajantasaista sekä helposti käytettävissä erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Mikä tilanne on tällä hetkellä? Mitä tietoja rakennuksista tulevaisuudessa tarvitaan? Miten yhteiseen tavoitteeseen päästään kuntien ja valtionhallinnon yhteistyöllä? Miten vastuuta jaetaan? Millaista tulevaisuutta rakennamme yhdessä?

GeoForum ja Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU järjestävät yhteisen keskustelutilaisuuden kunnille, kuntien järjestelmätoimittajille, julkishallinnon edustajille ja alan kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuudessa keskitytään rakennustietoihin, joilla tarkoitetaan tässä yhteydessä geometria- sekä perusominaisuustietoja, jotka kuvailevat reaalimaailman rakennuksia.

Tilaisuuden juontaa Juha Salmi, Toimitusjohtaja, Suomen Asuntotietokeskus / Image Builder Oy

PAKU Kuntafoorumin avaussanat

Keynote: Kohti maankäytön suunnittelun tulevaisuutta, Pilvi Nummi, TkT, arkkitehti, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Keskustelu: Rakennustieto kuntien toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa

Keskustelu: Tiedon virtauksen tulevaisuus