Maanantai 8.11.2021

LATAA OHJELMA

Tallenteet ovat nyt saatavilla!

KEYNOTE-PUHEENVUOROT

Aika: 8.11.2021 klo 9.00 – 10.00

tilannekuva

Keynote: Muutoksen johtaminen on yhteistyötä ja viestintää – Kuinka tulkata asiantuntijaslangi asiakasta innostavaksi viestiksi?

Tiina Talvitie, Kaupungingeodeetti, Helsingin kaupunki

Keynote: #Hyvädigi kohtaa #Pahadigi – kumpi voittaa?

Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

tilannekuva

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

KUNTIEN ROOLI INNOVAATIOKEHITYKSESSÄ 

Aika: 8.11.2021 klo 10.30 – 11.05

Kunnat ovat tehostaneet toimintaansa paikkatietopohjaisilla ratkaisuilla jo pitkään. Kehitystyötä on tehty yhdessä ja erikseen. Vaikka resurssit ovat niukkoja, on usein saatu aikaan monia innovaatioita. Miten innovaatiot palvelevat kuntia, kuntalaisia ja kansallisia tavoitteita? Kaupunkien innovaatiokehityksen asiantuntijat keskustelevat alan viimeisimmistä trendeistä, kaupunkimalleista, rakennustiedoista ja tekoälystä.

tilannekuva

Johanna Sääksniemi
Yleiskaava-arkkitehti
Lahden kaupunki

tilannekuva

Janne Hartman
Paikkatietopäällikkö
Jyväskylän kaupunki

tilannekuva

Tapio Matinmikko
Johtaja
Oulun Digi, Oulun kaupunki

tilannekuva

Mike von Wehrt
Toimialajohtaja
Trimble Utilities and Public Administration

ÄLYKÄS YHTEISKUNTA

LIIKENNE JA DATATALOUS – MIKÄ ON SIJAINNIN MERKITYS?

Aika: 8.11.2021 klo 11.10 – 11.45

Liikenteen digitaalinen kaksonen tarjoaa tietoa niin tulevaisuuden suunnittelijoille kuin liikenteen reaaliaikaiseen ohjaukseen ja seurantaan. Onko liikenneverkkojen data hallussa? Vastaavatko saatavilla olevat tiedot käyttäjien tarpeita?

tilannekuva

MODERAATTORI

Elina Ruokari
Asiakkuuspäällikkö
CGI Suomi Oy

tilannekuva

Arttu Kosonen
Suunnittelija, data-analyytikko
HSL Transit

tilannekuva

Matti Pesu
Kehittämispäällikkö, Väylätiedot Väylävirasto

tilannekuva

Janne Lautanala
Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja
Fintraffic

tilannekuva

Milla Lötjönen
Johtaja, liikkuminen & väylien tietopalvelut Sitowise Oy

TIETO JA TURVA

PAIKKATIETOJEN TURVALLISUUSVAIKUTUKSET PUHUTTAVAT

Aika: 8.11.2021 klo 13.00 – 14.15

Paikkatietovarannot rikastuvat ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät, mutta onko tietojen käyttö sallittua ja tietojen keruu ja hallinta hoidettu turvallisesti? Tässä sessiossa kuulemme kolme esitystä sijaintitiedon hyödyntämisestä yhteiskunnan eri toiminnoissa, tietoturvan ja tietosuojan vaikutuksista ja käytännön kokemuksista tietotarpeista kriisinhallinnassa.

tilannekuva

MODERAATTORI

Tiia Palvimo
Head of GIS
Ramboll Finland Oy

tilannekuva

Jukka Lång
Asianajaja
Dittmar & Indrenius

tilannekuva

Ari-Pekka Meuronen
Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Lappeenrannan kaupunki

tilannekuva

Tero Vihavainen
Johtava asiantuntija, GNSS-järjestelmät Traficom,
Kyberturvallisuuskeskus

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

KUINKA DIGITALISAATIO MUUTTAA MAANKÄYTTÖÄ?

Aika: 8.11.2021 klo 14.45 – 15.20

Kestävä maankäyttö ja kaavoitus ovat avainasemassa kunnan vetovoimaisuuden kehittämisessä, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaamisessa sekä taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän elinympäristön luomisessa. Miten digitalisaatio muuttaa kunnan maankäyttöön liittyviä tehtäviä? Mitä hyötyjä se tuo? Entä mistä kunnat löytävät eväät onnistumiseen?

tilannekuva

MODERAATTORI

Lasse Ukkonen
Myyntijohtaja
Blom Kartta Oy

tilannekuva

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
Kuntien Tiera

tilannekuva

Kimmo Junttila
Kaupungingeodeetti
Vantaan kaupunki

tilannekuva

Juhana Rautiainen
Ohjelmapäällikkö, Ympäristöministeriö

TIETO JA TURVA

FIKSUJA RATKAISUJA DATALLA – MITÄ SYNTYY KUN DATA VIRTAA?

Aika: 8.11.2021 klo 15.25 – 16.00

Tässä seminaarissa kuulemme asiantuntijoiden mielipiteitä avointen paikkatietoaineistojen nykytilanteesta sekä hyödynnettävyydestä käyttäjän näkökulmasta. Mitkä ovat olemassa olevien tietovarantojen mahdollisuudet ja haasteet? Miten organisaatiot voivat hyötyä helpommasta tiedon ja sisällön saatavuudesta? Mitä palveluita ja uusia liiketoimintamalleja aukeaa, kun data virtaa?

tilannekuva

Minna Huovinen
Asiantuntija, Väylätiedot
Väylävirasto

tilannekuva

Hami Kekkonen
Projektipäällikkö
Helsingin kaupungin kaupunginkanslia,
Helsinki Region Infoshare

tilannekuva

Teemu Ropponen
Toiminnanjohtaja
MyData Global