GIS + BIM – Missä mennään mallintavassa suunnittelussa? - 17.11.2021 Ohjelma

Mihin suuntaan rakennetun ympäristön tietomallintaminen on kehittymässä? Miten kaupunkimallit ovat kehittymässä? Miten BIM ja GIS toimivat yhteen? Miten hallitaan seudullisia kuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia? Entä kansallisella tasolla? Miten koko kaupunki ja kuntasektori voivat osallistua yhteiseen kehittämiseen ja hyödyntää alalla syntyvää uutta osaamista? Miten eri mittakaavan tietomallintamista voidaan hyödyntää hankkeiden toteutuksessa?

Kuulemme kokemuksia ja käyttöesimerkkejä erikokoisista kaupunkisuunnitelmista sekä monipuolisista tavoista hyödyntää kaupunkimallin aineistoja analyysi- sekä suunnittelukäytössä kaupungin, seudullisen ja kansallisen yhteistyön näkökulmasta.

Ohjelma:

9.00 Tilaisuuden avaus, Juha Saarentaus, GeoForum 

9.05 Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi, Annina Lehikoinen, Rakennustietomalli Oy / BuildingSMART Finland

9.25 Kaupunkimallintamisen kehittäminen Suomessa, Jarkko Sireeni, xD Visuals Oy, bSF Kaupunkiryhmän pj

9.45 Avoimen kaupunkimallin käyttö maankäytön suunnittelussa, kaavahankkeiden vuorovaikutuksessa sekä päätöksenteon apuvälineenä Helsingissä, Pia Viitanen, Helsingin kaupunki

10.05 Maankäytön mallipohjaisen suunnittelun menetelmät, työkalut ja kokemukset Espoossa, Jussi Partanen, Espoon kaupunki

Tauko

10.30 Kohti pääkaupunkiseudun 3d-kaupunkitietomallia – hyödyntämismahdollisuuksia horisontissa, Lassi Sarlos, HSY

10.50 Kansallinen 3D-rakennusaineisto, Risto Ilves, MML

11.10 -11.30 Loppupaneeli – Miten tämä kaikki saadaan toimimaan yhteen?

tilannekuva

Annina Lehikoinen
Toimitusjohtaja, Rakennustietomalli Oy / BuildingSMART Finland

tilannekuva

Jarkko Sireeni
CEO, xD Visuals Oy

tilannekuva

Pia Viitanen
Suunnittelija, Helsingin kaupunki

tilannekuva

Jussi Partanen
Arkkitehti, Espoon kaunpunki

tilannekuva

Lassi Sarlos
Projektipäällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

tilannekuva

Risto Ilves
Kehityspäällikkö,
Maanmittauslaitos