GIS + BIM – Missä mennään mallintavassa suunnittelussa? - Tallenteet

Aika: 17.11.2021 klo 9.00 – 11.30

Paikka: Maria 01 + online

Mihin suuntaan rakennetun ympäristön tietomallintaminen on kehittymässä? Miten kaupunkimallit ovat kehittymässä? Miten BIM ja GIS toimivat yhteen? Miten hallitaan seudullisia kuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia? Entä kansallisella tasolla? Miten koko kaupunki ja kuntasektori voivat osallistua yhteiseen kehittämiseen ja hyödyntää alalla syntyvää uutta osaamista? Miten eri mittakaavan tietomallintamista voidaan hyödyntää hankkeiden toteutuksessa?

Kuulemme kokemuksia ja käyttöesimerkkejä erikokoisista kaupunkisuunnitelmista sekä monipuolisista tavoista hyödyntää kaupunkimallin aineistoja analyysi- sekä suunnittelukäytössä kaupungin, seudullisen ja kansallisen yhteistyön näkökulmasta.

Tilaisuuden avaus, Juha Saarentaus, GeoForum 

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi, Annina Lehikoinen, Rakennustietomalli Oy / BuildingSMART Finland

Kaupunkimallintamisen kehittäminen Suomessa, Jarkko Sireeni, xD Visuals Oy, bSF Kaupunkiryhmän pj

Avoimen kaupunkimallin käyttö maankäytön suunnittelussa, kaavahankkeiden vuorovaikutuksessa sekä päätöksenteon apuvälineenä Helsingissä, Pia Viitanen, Helsingin kaupunki

Maankäytön mallipohjaisen suunnittelun menetelmät, työkalut ja kokemukset Espoossa, Jussi Partanen, Espoon kaupunki

Kohti pääkaupunkiseudun 3d-kaupunkitietomallia – hyödyntämismahdollisuuksia horisontissa, Lassi Sarlos, HSY

Kansallinen 3D-rakennusaineisto, Risto Ilves, Maanmittauslaitos

Loppupaneeli – Miten tämä kaikki saadaan toimimaan yhteen?